Köpvillkor 

Beställning

Vi välkomnar både företag och privatpersoner. Om du har frågor är du självklart välkommen att både ringa eller maila till oss så hjälper vi dig. Kontrollera noggrant att alla uppgifter på orderbekräftelsen som skickas till din e-postadress när du har beställt är korrekta. Alla falska beställningar eller bedrägeriförsök polisanmäls.

Betalning

Betalning sker emot faktura på 14 dagar.
Först får du ett autosvar med en orderbekräftelse, därefter kommer vi att ta reda på fraktpris och e-maila en faktura.
Betalning debiteras i svenska kronor om inte annat överenskommes.

Ange fakturanummer vid betalning.

Avbeställning

Ingen beställning är bindande förrän betalning emot erhållan faktura betalats. Faktura skickas separat till dig via e-post .

För avbeställning eller icke avhämtade varor gäller att vi i enlighet med konsumentköplagen förbehåller oss rätten att ta ut kostnader vi haft i samband med din order. Som tex monterings- och/eller returkostnader av varor till våra grossister.

Priser

Priser anges både inklusive och exklusive moms. Priserna ändras löpande beroende på varutillgång och inköpspriser.
Dock gäller alltid det pris som uppgivits vid beställningstillfället även om priset kommit att ändras efter beställningstillfället.

Vi reserverar oss för prisändringar beroende på ev. felskrivningar eller felaktig information från tredje part.

Frakt

Fraktkostnad tillkommer på faktura. Bästa fraktpris söks utifrån ort.

Frakter sker normalt med Schenker eller DHL och ibland är det mer lämpligt med andra alternativ.
Vi väljer alltid mest lämpliga fraktalternativ av leveransen utifrån volym, vikt och mått.

När du lägger en order får du först en bekräftelse på att din order är mottagen.
Invänta sedan fakturan där vi även specificerar frakten.

Leveranstid

Normal leveranstid är inom 5 arbetsdagar från att vi erhållit betalning, om inget annat anges.
Leverans kan alltid ske till valfri adress inom Sverige, men faktura skickas alltid till beställarens registrerade adress.

Vid speciella tillfälligheter som förhindrar biltrafik kan leveransen komma att bli försenad,
vilket är utanför vår kontroll.

Avgifter

Inga övriga avgifter tillkommer.

Moms

Du kan under tiden du beställer välja att se priserna på varorna inklusive eller exklusive moms.
Momsen specificeras när du slutför din beställning.

Utlandsfrakt

Momsregisterade företag inom EU kan handla utan debitering av svensk moms. Betalning sker då mot förskottsfaktura.
OBS! Detta kräver ett godkänt momsregisteringsnummer i respektive land.
Vi kontrollerar alltid att uppgifterna stämmer.
Fakturan skickas med e-post inom några dagar från att ordern inkommit och varorna levereras när full betalning erhållits.

Leveransförsening och leveransavvikelser

Vi reserverar oss för mellanförsäljning och slutförsäljning.
Vid speciella evenemang eller dylikt som förhindrar biltrafik kan leveransen komma att bli försenad,
vilket är utanför vår kontroll.

Returer

Är du inte nöjd med något du beställt har du 30 dagars ångerrätt efter det att du mottagit varan, räknat från första leveranstillfället (gäller ej beställningsvaror, kapade varor eller de varor där undantag anges tex på XX). Varan ska vara oanvänd och i originalförpackningen. Originalförpackningen ska vara hel och oskadad annars gäller inte returrätten. Använd därför alltid ytteremballage vid retur av varor.

Köparen bekostar själv eventuell retur.

Reklamation

Om du har köpt en vara som vi efter särskild prövning, ofta i samråd med producenten, konstaterar är felaktig. T.ex den fungerar inte, den har gått sönder trots normal användning eller på annat sätt inte levt upp till grundläggande förväntningar och krav ersätter vi dig med en ny, antingen en likadan vara eller en ersättningsvara. Om du efter detta fortfarande inte är nöjd kan du få pengarna tillbaka. Om du vill reklamera en vara skickar du den till oss med en kort, skriftlig beskrivning av reklamationen. Vid retur av en vara som du vill reklamera får du själv bekosta frakten tills att reklamationen är godkänd.

Återbetalning

När vi fått en vara i retur och konstaterat att returen uppfyller premisserna för en återbetalning enligt detta avtal betalar vi tillbaka inom 30 dagar.

Skadade paket

Alla paket som lämnar oss är försäkrade. Om paketet och/eller innehållet är skadat när du får det så ska du genast anmäla till den som lämnar ut paketet. Kontakta sedan oss om varan i paketet är skadat.

Personuppgifter

Vi är ansvariga för behandlingen av alla personuppgifter, så som namn, adress, e-postadress som du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter behandlas för att kunna administrera dina inköp och i marknadsföringssyfte. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners för marknadsföringsändamål.

Cookies

Vi använder oss av cookies. Cookie-filen innehåller information om: vilka webbsidor du besökt, vilka inställningar du gjort på webbplatsen, hur länge du stannat på webbplatsen etc. Cookien ser endast den webbläsare som du använder vid besöket.

Lagar och rekommendationer

Vi följer tillämpliga bestämmelser i marknadsföringslagen, konsumentköplagen, prisinformationslagen, distansavtalslagen, konsumentkreditlagen, personuppgiftslagen och annan svensk lagstiftning samt god sed enligt Internationella Handelskammarens regler. Vid tvister som vi inte lyckas lösa tillsammans, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden. Vi följer alltid deras rekommendationer.

Force Majeure

Vi är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

 

GDPR

Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, i kraft. General Data Protection Regulation är en gemensam lag som gäller för alla EU/EES-länder. Vår verksamhet är anpassad enligt gällande föreskrifter, både när det gäller organisation och teknik.

För att kunna upprätthålla vår verksamhet och ge bra service till våra kunder behöver vi samla in en del personuppgifter.

Vi samlar in och lagrar personuppgifter för att kunna uppfylla avtal gentemot våra kunder.

Dessutom lagras personuppgifter i fakturerings och marknadsföringssyfte.

Personuppgifter som lagras lagras på kundkortet och på order som läggs i butiken. Om ni väljer att få e-postutskick lagras er mailadress i en e-postlista.

Den tekniska lösningen som vår butik vilar på uppfyller GDPR krav både när det gäller säkerhet och uppfyllning av registrerades rättigheter.

Evalent som är vår leverantör tillhandahåller även ett avtal där dom förbinder sig att uppfylla kraven GDPR ställer.

Enligt GDPR har du som ägare av personuppgifter rätt till information om vad som lagras om dig.

  • Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Du har rätt att bli raderad ur olika register.
  • Du har rätt till begränsning av behandling av uppgifter.
  • Du har rätt att flytta dina personuppgifter och göra invändningar.
  • Du har rätt att göra klagomål om uppgiftshantering och kan ha rätt till skadestånd.

    Mer detaljerad information om GDPR kan du se på datainspektionsnen hemsida: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/